PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Chu Thị ThànhÂm nhạc6A291111
2Chu Thị ThànhÂm nhạc6B301111
3Chu Thị ThànhÂm nhạc6C311111
4Chu Thị ThànhÂm nhạc7A331111
5Chu Thị ThànhÂm nhạc7B341111
6Chu Thị ThànhÂm nhạc7C341111
7Chu Thị ThànhÂm nhạc8A321111
8Chu Thị ThànhÂm nhạc8B321111
9Chu Thị ThànhÂm nhạc8C331111
10Chu Thị ThànhÂm nhạc9A36    
11Chu Thị ThànhÂm nhạc9B35    
12Phạm Thị HàCông nghệ6A291221
13Phạm Thị HàCông nghệ6B291221
14Phạm Thị HàCông nghệ6C301221
15Đỗ Văn TrườngCông nghệ7A331111
16Đỗ Văn TrườngCông nghệ7B341111
17Đỗ Văn TrườngCông nghệ7C341111
18Phạm Thị HàCông nghệ8A311221
19Phạm Thị HàCông nghệ8B321221
20Phạm Thị HàCông nghệ8C321221
21Vũ Thị NươngCông nghệ9A361211
22Vũ Thị NươngCông nghệ9B351211
23Nguyễn Thị HạnhĐịa lí6A291111
24Nguyễn Thị HạnhĐịa lí6B291111
25Nguyễn Thị HạnhĐịa lí6C301111
26Vũ Đình ThắngĐịa lí7A331211
27Vũ Đình ThắngĐịa lí7B341211
28Vũ Đình ThắngĐịa lí7C341211
29Vũ Thị DungĐịa lí8A311111
30Vũ Thị DungĐịa lí8B321111
31Vũ Thị DungĐịa lí8C321111
32Vũ Thị DungĐịa lí9A361211
33Vũ Thị DungĐịa lí9B351211
34Vũ Huy TậpGdcd6A281111
35Vũ Huy TậpGdcd6B291111
36Vũ Huy TậpGdcd6C301111
37Vũ Thị DungGdcd7A341111
38Vũ Thị DungGdcd7B341111
39Vũ Thị DungGdcd7C331111
40Vũ Thị DungGdcd8A311111
41Vũ Thị DungGdcd8B321111
42Vũ Thị DungGdcd8C321111
43Vũ Huy TậpGdcd9A361111
44Vũ Huy TậpGdcd9B351111
45Vũ Thị ThơmHóa học8A31    
46Đoàn Thị HòeHóa học8A311231
47Đoàn Thị HòeHóa học8B321231
48Vũ Thị ThơmHóa học8B32    
49Đoàn Thị HòeHóa học8C321231
50Vũ Đình CươngHóa học9A361231
51Đoàn Thị HòeHóa học9A36    
52Đoàn Thị HòeHóa học9B35    
53Vũ Đình CươngHóa học9B351231
54Phạm Thị LiênLịch sử6A281111
55Phạm Thị LiênLịch sử6B291111
56Phạm Thị LiênLịch sử6C301111
57Phạm Thị LiênLịch sử7A341211
58Phạm Thị LiênLịch sử7B341211
59Phạm Thị LiênLịch sử7C331211
60Phạm Thị LiênLịch sử8A311211
61Phạm Thị LiênLịch sử8B321211
62Phạm Thị LiênLịch sử8C321211
63Phạm Thị LiênLịch sử9A361111
64Phạm Thị LiênLịch sử9B351111
65Vũ Mạnh ToànMĩ thuật6A291111
66Vũ Mạnh ToànMĩ thuật6B301111
67Vũ Mạnh ToànMĩ thuật6C311111
68Vũ Mạnh ToànMĩ thuật7A331111
69Vũ Mạnh ToànMĩ thuật7B341111
70Vũ Mạnh ToànMĩ thuật7C341111
71Vũ Mạnh ToànMĩ thuật8A321111
72Vũ Mạnh ToànMĩ thuật8B321111
73Vũ Mạnh ToànMĩ thuật8C331111
74Vũ Mạnh ToànMĩ thuật9A361111
75Vũ Mạnh ToànMĩ thuật9B351111
76Đỗ Thị LinhNgoại ngữ6A292221
77Đỗ Thị LinhNgoại ngữ6B302221
78Đỗ Thị LinhNgoại ngữ6C312221
79Đỗ Thị LinhNgoại ngữ7A332221
80Đỗ Thị LinhNgoại ngữ7B342221
81Đỗ Thị LinhNgoại ngữ7C342221
82Nguyễn Diệu TháiNgoại ngữ8A312221
83Nguyễn Diệu TháiNgoại ngữ8B322221
84Nguyễn Diệu TháiNgoại ngữ8C322221
85Nguyễn Diệu TháiNgoại ngữ9A361221
86Nguyễn Diệu TháiNgoại ngữ9B351221
87Vũ Huy TậpNgữ văn6A282451
88Vũ Thị DungNgữ văn6B292451
89Vũ Thị HuếNgữ văn6C302451
90Nguyễn Thị HạnhNgữ văn7A342451
91Đào Thị TìnhNgữ văn7B342451
92Vũ Thị HuếNgữ văn7C342451
93Vũ Huy TậpNgữ văn8A312451
94Vũ Huy TậpNgữ văn8B322451
95Đào Thị TìnhNgữ văn8C322451
96Nguyễn Thị HạnhNgữ văn9A362461
97Nguyễn Thị HạnhNgữ văn9B352461
98Vũ Công HuyệnSinh học6A291311
99Vũ Công HuyệnSinh học6B291311
100Vũ Công HuyệnSinh học6C301311
101Vũ Công HuyệnSinh học7A331311
102Vũ Công HuyệnSinh học7B341311
103Vũ Công HuyệnSinh học7C341311
104Đoàn Thị HòeSinh học8A311311
105Đoàn Thị HòeSinh học8B321311
106Đoàn Thị HòeSinh học8C321311
107Đoàn Thị HòeSinh học9A361311
108Đoàn Thị HòeSinh học9B351311
109Trần Thị Minh QuyếnThể dục6A281231
110Trần Thị Minh QuyếnThể dục6B291231
111Trần Thị Minh QuyếnThể dục6C301231
112Trần Thị Minh QuyếnThể dục7A341231
113Trần Thị Minh QuyếnThể dục7B341231
114Trần Thị Minh QuyếnThể dục7C331231
115Trần Thị Minh QuyếnThể dục8A311231
116Trần Thị Minh QuyếnThể dục8B321231
117Trần Thị Minh QuyếnThể dục8C321231
118Vũ Công HuyệnThể dục9A361231
119Vũ Công HuyệnThể dục9B351231
120Vũ Hồng ThànhToán6A282331
121Đỗ Văn TrườngToán6B292331
122Đỗ Văn TrườngToán6C302331
123Vũ Thị ThơmToán7A342331
124Vũ Hồng ThànhToán7B342331
125Vũ Hồng ThànhToán7C332331
126Vũ Đình CươngToán8A312331
127Vũ Thị ThơmToán8B322331
128Vũ Thị ThơmToán8C322331
129Vũ Đình CươngToán9A362331
130Vũ Đình CươngToán9B352331
131Vũ Thị NươngVật lí6A281121
132Vũ Thị NươngVật lí6B291121
133Vũ Thị NươngVật lí6C301121
134Vũ Thị NươngVật lí7A341121
135Vũ Thị NươngVật lí7B341121
136Vũ Thị NươngVật lí7C331121
137Vũ Thị NươngVật lí8A311121
138Vũ Thị NươngVật lí8B321121
139Vũ Thị NươngVật lí8C321121
140Vũ Thị NươngVật lí9A361221
141Vũ Thị NươngVật lí9B351221