PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
03 Chương trình công tác tháng 4,5/2018 16/04/2018 [HyperLink19]
02 Hướng dẫn kiểm tra HKII năm học 2017-2018 16/04/2018 [HyperLink19]
01 NQ ban hành quy định về chế độ công tác phí, chi hội nghị của các đơn vị sự nghiệp...do NSNN hỗ trợ trên địa bàn tỉnh HD 09/01/2018 [HyperLink19]
43 Kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017-2018 07/12/2017 [HyperLink19]
44 Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 07/12/2017 [HyperLink19]
43 Kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017-2018 07/12/2017 [HyperLink19]
42 Quyết định Thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về thực hiện quy chế CM, QL đội ngũ, thu góp với các trường MN,TH,THCS 06/12/2017 [HyperLink19]
40 Công văn triệu tập GV tham gia trọng tài giải Điền kinh HS THCS năm học 2017-2018 06/12/2017 [HyperLink19]
41 Công văn triệu tập GV tham gia chuẩn bị sân bãi thi đấu giải Điền kinh HS THCS năm học 2017-2018 06/12/2017 [HyperLink19]
39 Công văn triệu tập CBQL, GV tham gia cuộc họp triển khai giải Điền kinh HS THCS năm học 2017-2018 06/12/2017 [HyperLink19]
38 Quyết định Thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành Trường THCS Tân Việt 04/12/2017 [HyperLink19]
37 Công văn về việc chấm dứt tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục 04/12/2017 [HyperLink19]
36 Kế hoạch Tổ chức kỉ niệm 35 năm thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017 04/12/2017 [HyperLink19]
35 Kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2017-2018 04/12/2017 [HyperLink19]
34 Hướng dẫn kiểm tra giữa học kì I năm học 2017-2018 04/12/2017 [HyperLink19]
33 Công văn về việc triển khai công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục 04/12/2017 [HyperLink19]
32 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật thi đua khen thưởng 04/12/2017 [HyperLink19]
31 Hướng dẫn tăng cường sử dụng sổ điểm điện tử và sổ liên lạc điện tử năm học 2017-2018 04/12/2017 [HyperLink19]
30 Hướng dẫn viết SKKN năm học 2017-2018 04/12/2017 [HyperLink19]
29 Kế hoạch các tháng trong năm học 2017-2018 04/12/2017 [HyperLink19]
123456