PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nội dung ôn tập môn Vật lí 9 18/03/2020 [HyperLink19]
2 Nội dung ôn tập môn Vật lí 7 18/03/2020 [HyperLink19]
3 Nội dung ôn tập môn Toán 9 - trong thời gian nghỉ phòng dịch 16/03/2020 [HyperLink19]
4 Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 - lần 2 trong thời gian nghỉ phòng dịch 16/03/2020 [HyperLink19]
5 Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
6 Nội dung ôn tập môn Hóa học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
7 Nội dung ôn tập môn Sinh học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
8 Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
9 Nội dung ôn tập môn Địa lí lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
10 Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
11 Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
12 Nội dung ôn tập môn Toán lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
13 Nội dung ôn tập môn Toán lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
14 Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
15 Nội dung ôn tập môn Anh lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
16 Nội dung ôn tập môn Ngữ văn lớp 6 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
17 Nội dung ôn tập môn Toán lớp 6 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh 16/03/2020 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn kiểm tra trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch covid - 19 15/03/2020 [HyperLink19]
19 Những việc học sinh cần làm tại nhà để phòng tránh mắc bệnh Covid - 19 10/03/2020 [HyperLink19]
20 Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 23/02/2020 [HyperLink19]
    
12345678