PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua 05/01/2017 [HyperLink19]
2 Báo cáo sơ kết HKI năm học 2015-2016 13/01/2016 [HyperLink19]
3 Báo cáo kết quả hưởng ứng Tết trồng cây năm 2013 06/3/2013 [HyperLink19]
4 Kế hoạch học sinh năm học 2013-2014 01/03/2013 [HyperLink19]
5 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 HT [HyperLink19]
6 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012 HT [HyperLink19]
7 Biên bản xét giải thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 cấp trường năm 2011 - 2012 HT [HyperLink19]
8 Kế hoạch học sinh THCS năm học 2012 - 2013 Nguy?n Th? [HyperLink19]