PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN HÈ 2018

Thời gian: 7h30 ngày 24/8/2018 (01 ngày)
Địa điểm: THCS Vũ Hữu

(Khi đi tập huấn các đ/c mang theo máy tính, bút, sổ ghi chép để phục vụ tập huấn)

 

TT

Họ và tên

Trình độ CM

Tập huấn môn

Ghi chú

1

Vũ Đình Cương

ĐH Toán

Toán

 

2

Đỗ Văn Trường

ĐH Toán

Toán

 

3

Phạm Thị Hơi

CĐ Toán-Tin

Toán

 

4

Phạm Thị Thảo

ĐH Toán

Toán

 

5

Vũ Thị Nương

ĐH Lí

 

6

Đoàn Thị Hòe

ĐH Hóa

Hóa

 

7

Vũ Công Huyện

ĐH Thể dục - Sinh

Sinh

 

8

Vũ Huy Tập

ĐH Văn

Văn

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

ĐH Văn

Văn

 

10

Đào Thị Tình

ĐH Văn

Văn

 

11

Phạm Thị Liên

ĐH Sử

Sử

 

12

Vũ Thị Dung

ĐH Địa

Địa

 

13

Vũ Đình Thắng

ĐH Địa - CD

GDCD

 

14

Nguyễn Diệu Thái

ĐH Anh

Anh

 

15

Đỗ Thị Linh

ĐH Anh

Anh

 

Ông: Vũ Đình Quang
Sinh ngày 22-06-1966
Quê quán: Long Xuyên- Bình Giang -Hải Dương
Chức vụ Đảng:  Bí thư chi bộ 
Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Toán
Trình độ lí luận chính trị: Trung cấp; chứng chỉ bồi dưỡng LLMac-Lênin sau đại học.
Chứng chỉ bồi dưỡng CBQL giáo dục; chủ tài khoản
Ngày vào Đảng 19-05-1996-chính thức ngày 19-05-1996
Ngày vào ngành: 15 tháng 9 năm 1989
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng: Kỷ niệm chương VSNGD, CSTĐCS, Giấy khen UBND huyện, giấy khen Đảng ủy xã
Ông: Vũ Đình Thắng
Sinh ngày 23-04-1983
Quê quán: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Chức vụ Đảng: 
Chức vụ chính quyền: Phó hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Địa
Trình độ lí luận chính trị: Trung cấp
Ngày vào Đảng 20 - 10 - 2011 - chính thức ngày 20 - 10 2012
Ngày vào ngành: 1 tháng 9 năm 2005
Danh hiệu thi đua - khen thưởng: Năm học 2008 - 2009 đạt giải nhì GVG cấp huyện môn Địa lí cấp huyện, có SK loại Tốt cấp huyện; Năm học 2012 - 2013 đạt giải nhất GVG cấp huyện môn Địa lí; Giải nhì GVG cấp tỉnh môn Địa lí; có SK loại Tốt cấp huyện và TB cấp ngành.
Từ ngày 20 tháng 8 năm 2016 được UBND huyện điều động, bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng.

Bà Nguyễn Thu Hương
Sinh ngày 30-05-1972
Quê quán: Tân Hồng- Bình Giang -Hải Dương
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.
Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Lí
Trình độ lí luận chính trị: Trung cấp; chứng chỉ bồi dưỡng LLMac-Lênin sau đại học.
Chứng chỉ bồi dưỡng CBQL giáo dục; 
Ngày vào Đảng 20-06-1996-chính thức ngày 20-06-1997
Ngày vào ngành: 01 tháng 9 năm 1992
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng: Kỷ niệm chương VSNGD, CSTĐCS.
Từ ngày 20 - 8 - 2016 được điều động chuyển về làm Phó hiệu trưởng trường THCS Bình Minh.
Bà Phạm Thị Liên
Sinh ngày 04-02-1979
Quê quán: Gia Lộc-Hải Dương
Chức vụ: -Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2015
Trình độ chuyên môn: CĐSP sử-GDCD; Đại học SP Lịch sử
Giáo viên dạy lịch sử, GDCD- Tổ KHXH
Ngày vào Đảng: 12/08/2006, chính thức ngày 12/08/2007
Năm vào ngành: tháng 2/2002
Danh hiệu thi đua-khen thưởng:GVG huyện, CSTĐCS, LĐTT

Ông Vũ Huy Tập
Sinh ngày: 04/10/1978
Nơi sinh: Tân Việt- Bình Giang- Hải Dương.
Nơi thường trú: Tân Việt- Bình Giang- Hải Dương.
Chức vụ Đảng: Chi Ủy viên
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ chuyên môn: CĐSP Văn-GDCD; Đại học SP Văn.
Ngày vào Đảng 04/03/2007-chính thức ngày 04/03/2008
Ngày vào ngành: tháng 9 năm 2001
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng:GVG huyện, CSTĐCS
Bà Phạm Thị Thảo
Sinh ngày: 05/05/1982
Nơi sinh: Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán-Lý; Đại học SP Toán
Ngày vào Đảng 19/05/2005-chính thức ngày 19/05/2006
Ngày vào ngành: tháng 9 năm 2003
Giáo viên Toán -Tổ KHTN
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng:GVG huyện, CSTĐCS
Ông Vũ Đình Cương
Sinh ngày: 26/10/1982
Quê quán: Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán -Hóa; Đại học SP Toán
Ngày vào Đảng 21/01/2010-chính thức ngày 21/01/2011
Ngày vào ngành: tháng 9 năm 2005
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng:Giải 3 GVG cấp tỉnh, CSTĐCS
Bà Vũ Thị Dung
Sinh năm: 26/08/1983
Quê quán: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ chính quyền: Tổ phó tổ KHXH
Chức vụ Đoàn thể: Bí thư chi đoàn trường.
Trình độ chuyên môn: CĐSP Địa-GDCD; Đại học SP Địa
Ngày vào Đảng 13/06/2011-chính thức ngày 13/06/2012
Ngày vào ngành: tháng 1 năm 2007
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng:Giải KK GVG cấp tỉnh; CSTĐCS
Bà Nguyễn Thị Huyền
Sinh ngày: 01/11/1982
Quê quán: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ Văn Phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học lưu trữ
Ngày vào Đảng 02/08/2011-chính thức ngày 02/08/2012
Phụ trách công tác văn thư-Thủ quỹ-Thư ký nhà trường.
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng: LĐTT
Ông Vũ Công Huyện
Sinh năm: 02/01/1980
Nơi sinh: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ: CTCĐ nhiệm kỳ 2017-2022
Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT
Ngày vào Đảng 19/05/2005-chính thức ngày 19/05/2006
Năm vào ngành: tháng 9/2005
Giáo viên TD, sinh- Tổ KHTN.
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng:GVG huyện, LĐTT
Ông Vũ Công Huyện
Sinh năm: 02/01/1980
Nơi sinh: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ: CTCĐ nhiệm kỳ 2017-2022
Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT
Ngày vào Đảng 19/05/2005-chính thức ngày 19/05/2006
Năm vào ngành: tháng 9/2005
Giáo viên TD, sinh- Tổ KHTN.
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng:GVG huyện, LĐTT - CSTĐ
Bà Vũ Thị Nương
Sinh năm: 18/08/1980
Quê quán: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương.
Nơi thường trú: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương.
Chức vụ đoàn thể: UV BCH chi đoàn, Tổng phụ trách đội
Trình độ chuyên môn: CĐSP Lý-KTCN, Đại học SP Vật lý
Ngày vào Đảng 14/12/2008-chính thức ngày 14/12/2009
Năm vào ngành: tháng 9/2005
Giáo viên lý, KTCN-Tổ KHTN.
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng: CSTĐCS, GVG huyện, LĐTT.
 Ông Đỗ Văn Trường
Sinh ngày:18/02/1974
Quê quán: Thái học-Bình Giang-Hải Dương
Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn
Ngày vào Đảng:26/08/2007, chính thức 26/08/2008
Ngày vào ngành: tháng 9/1996
Trình độ chuyên môn:Đại học SPToán
Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Toán- Tổ KHTN
Thi đua-khen thưởng: LĐTT
Nguyễn Diệu Thái

Sinh ngày:08/03/1977
Quê quán: Cổ Bì-Bình Giang-Hải Dương
Ủy viên BCH Công đoàn -Trưởng Ban nữ công
Ngày vào Đảng: 21/01/2001, chính thức 21/01/2002
Ngày vào ngành: tháng 1/1999
Trình độ chuyên môn: Đại học SP tiếng Anh
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên tiếng Anh -Tổ KHXH
Danh hiệu thi đua-Khen thưởng: Năm học 2015 - 2016 đạt giải ba GVG cấp huyện môn Anh và đạt danh hiệu CSTĐCS.

Trần Thị Minh Quyến

Sinh ngày:10/10/1978
Quê quán: Vĩnh Tuy- Bình Giang- Hải Dương
Cư trú: Hồng Khê-Bình Giang -Hải Dương
Chức vụ đoàn thể: UV BCH công đoàn.
Ngày vào Đảng: 19/05/2005
Ngày vào ngành: tháng 1/2000
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Thể dục
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Thể dục -Tổ KHTN
DH Thi đua-Khen thưởng: GVG huyện, LĐTT

Đoàn Thị Hòe

Sinh ngày:13/12/1981
Quê quán: Phạm Trấn- Gia Lộc-Hải Dương
Cư trú: Long xuyên-Bình Giang-Hải Dương
Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM- Phó bí thư chi đoàn
Ngày vào Đảng: 21/01/2010
Ngày vào ngành: tháng 12/2006
Trình độ chuyên môn: C ĐSP Hóa-Sinh, Đại học SP Hóa
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Hóa-Sinh -Tổ KHTN
DH thi đua-Khen thưởng:GVG huyện, LĐTT
Ông Vũ Đình Hứng
Sinh ngày:12/03/1958
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng: 19/05/2005
Ngày vào ngành: tháng 9/1980
Trình độ chuyên môn:C ĐSP Toán-Lý, Đại học SP Toán
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Toán -Tổ KHTN
DH thi đua -khen thưởng: CSTĐCS, GVG huyện, LĐTT, Kỷ niệm chương VSNGD, kỷ niệm chương VSNCĐ.
Từ ngày 1/4/2018 được nghỉ hưu theo chế độ
Ông Vũ Mạnh Toàn
Sinh ngày:13/04/1978
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng: 01/07/2004
Ngày vào ngành: tháng 9/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Mĩ Thuật
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Mĩ Thuật -Tổ KHTN
DH thi đua-Khen thưởng: LĐTT

Phạm Thị Hà
Sinh ngày:14/11/1981
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng: 15/11/2007, chính thức 15/11/2008
Ngày vào ngành: tháng 9/2006
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Kĩ Thuật CN
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Công nghệ -Tổ KHTN
DH thi đua -khen thưởng: LĐTT

Phạm Thị Hợi
Sinh ngày: 25/10/1983
Quê quán: Hùng Thắng-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào ngành: ngày 01 tháng 7/2012
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Tin học
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Tin học -Tổ KHTN
DH Thi đua-Khen thưởng: LĐTT

Nguyễn Thị Hạnh
Sinh ngày:27/07/1977
Quê quán: Cẩm Vũ- Cẩm Giàng-Hải Dương
Ngày vào Đảng:16/08/2007, chình thức 16/08/2008
Ngày vào ngành: tháng 9/2000
Trình độ chuyên môn:C ĐSP Văn-Địa, Đại học SP Văn
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Văn,Địa -Tổ KHTN
DH thi đua -khen thưởng: GVG huyện, CSTĐCS.

Vũ Thị Xuân
Sinh ngày:21/03/1962
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng:14/03/1998
Ngày vào ngành: tháng 9/1982
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Văn -Tổ KHXH
DH Thi đua- khen thưởng: GVG huyện, LĐTT, Kỷ niệm chương VSNGD
Từ ngày 1/4/2017 được nghỉ hưu theo chế độ
Đào Thị Tình
Sinh ngày:10/11/1980
Nơi sinh:Thủ sỹ, Bình Liêu, Quảng ninh
Quê quán: Tiên Nữ-Hưng Yên
Cư trú: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào ngành: tháng 9/2002
Trình độ chuyên môn: CĐSP Văn, Đội- Đại học SP Văn
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên Văn -Tổ KHXH
DH thi đua-Khen thưởng: LĐTT
Vũ Thị Thảo
Sinh ngày:11/05/1961
Quê quán: Vĩnh Hồng-Bình Giang-Hải Dương
Nơi cứ trú: Tân Việt -Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng:18/01/1981
Ngày vào ngành: 01/10/1983
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP tiếng Anh
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Giáo viên tiếng Anh -Tổ KHXH
DH Thi đua-Khen thưởng: CSTĐCS, LĐTT, Kỷ niệm chương VSNGD.
Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Phạm Thị Cát hải
Sinh ngày:07/07/1971
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Cư trú: Thái học -Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng:13/06/2003
Ngày vào ngành: 01/01/1996
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Phụ trách kế toán -Tổ Văn phòng
DH Thi đua-Khen thưởng: LĐTT

Vũ Thị Loan
Sinh ngày:01/10/1985
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng:
Ngày vào ngành: 01/07/2012
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điều dưỡng
Trình đô lí luận chính trị: Sơ cấp
Nhân viên y tế -Tổ Văn phòng

Ông Nguyễn Đình Trưởng
Sinh ngày:01/12/1958
Quê quán: Tân Việt-Bình Giang-Hải Dương
Cư trú: Hồng khê-Bình Giang-Hải Dương
Ngày vào Đảng:
Ngày vào ngành: 01/11/1982
Trình độ chuyên môn:C ĐSP Nga, Đại học thư viện
GVphụ trách thư viện -Tổ KHXH.
DH thi đua-Khen thưởng:LĐTT
Từ ngày 1/3/2018 được nghỉ hưu theo chế độ