PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đặng Việt Anh
   Sinh ngày: 26/08/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bằng Giã - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK kì thi HSG cấp huyện môn Hóa học
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Nhật Hà
   Sinh ngày: 30/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tân Hưng - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK kì thi HSG cấp huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Thị Minh Hằng
   Sinh ngày: 29/08/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mả Nhòi - Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba kì thi HSG cấp huyện môn Sinh học
   Năm học: 2017 - 2018
   Đặng Thành Long
   Sinh ngày: 06/09/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Bằng Giã -Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK kì thi HSG cấp huyện môn Vật lí
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Nhung
   Sinh ngày: 26/01/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Bằng Giã -Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba kì thi HSG cấp huyện môn Lịch sử
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Văn Quyết
   Sinh ngày: 08/05/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Lý Đỏ -Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK kì thi HSG cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Quốc Thái
   Sinh ngày: 29/12/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tân Hưng - Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba kì thi HSG cấp huyện môn Hóa học
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Thị Thảo
   Sinh ngày: 09/06/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tân Hưng - Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì kì thi HSG cấp huyện môn Địa lí
   Năm học: 2017 - 2018
   Đặng Hà Trang
   Sinh ngày: 22/02/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Bằng Giã -Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK kì thi HSG cấp huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Đặng Thị Yến
   Sinh ngày: 15/11/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Bình An-Tân Việt- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK thi HSG cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2017 - 2018
12