PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:55:18 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:55:10 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai12:27:06 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
4Khách vãng lai12:26:46 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
5Khách vãng lai12:17:17 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00449
6Khách vãng lai12:17:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTO-00449
7Khách vãng lai12:03:10 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai12:02:03 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
9Khách vãng lai12:01:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai10:08:35 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
11Khách vãng lai10:08:18 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai10:00:04 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai09:19:38 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
14Khách vãng lai09:19:33 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai09:19:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
16Khách vãng lai09:19:27 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
17Khách vãng lai09:19:23 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
18Khách vãng lai09:19:22 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
19Khách vãng lai09:19:10 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
20Khách vãng lai09:18:54 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai09:18:42 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
22Khách vãng lai09:18:34 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai09:15:58 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai09:08:30 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
25Khách vãng lai08:51:54 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
26Khách vãng lai08:51:49 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
27Khách vãng lai08:51:39 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai08:42:43 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
29Khách vãng lai08:40:53 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
30Khách vãng lai08:40:41 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai08:16:55 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=424
32Khách vãng lai08:08:34 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
33Khách vãng lai08:06:24 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
34Khách vãng lai07:31:21 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00862
35Khách vãng lai07:21:17 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
36Khách vãng lai07:18:36 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
37Khách vãng lai07:18:33 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
38Khách vãng lai07:18:31 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
39Khách vãng lai07:18:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai07:08:40 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai06:45:01 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai06:13:22 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai06:00:56 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai05:41:00 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11963
45Khách vãng lai05:07:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai04:50:27 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
47Khách vãng lai04:43:11 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai04:16:22 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
49Khách vãng lai04:13:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c4.aspx
50Khách vãng lai03:50:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai03:08:33 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai02:58:26 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default_sms.aspx
53Khách vãng lai02:53:23 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
54Khách vãng lai02:32:46 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai02:32:24 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
56Khách vãng lai01:53:32 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
57Khách vãng lai01:53:18 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai01:39:35 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
59Khách vãng lai01:03:38 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00866
60Khách vãng lai00:25:27 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai00:00:04 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
20 9 2018