PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
Video hướng dẫn Đăng nhập

HỘI ĐỒNG COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Giới tính

Điện thoại

Ghi chú

1

5122

Vũ Viết An

24/07/2008

6C

Nam

0386971097

 

2

5126

Phạm Hà Hải Anh

17/11/2008

6C

Nữ

0359987394

 

3

5127

Nguyễn Hoàng Anh

16/08/2008

6A

Nam

0976787840

 

4

5132

Vũ Ngọc Anh

10/11/2008

6B

Nữ

0376035768

 

5

5135

Dương Thị Ngọc Anh

09/12/2008

6A

Nữ

0973807639

 

6

5142

Phạm Thị Ngọc Anh

02/03/2008

6C

Nữ

0937323688

 

7

5143

Vũ Thế Anh

21/02/2008

6B

Nam

0326212361

 

8

5147

Phạm Tuấn Anh

16/05/2008

6B

Nam

0988206121

 

9

5151

Đặng Quỳnh Chi

29/11/2008

6A

Nữ

0982975877

 

10

5156

Phạm Quỳnh Chi

11/08/2008

6B

Nữ

0979924826

 

11

5161

Đặng Kiều Chinh

10/04/2008

6C

Nữ

0327431497

 

12

5164

Đặng Viết Cường

07/04/2008

6B

Nam

0347524218

 

13

5167

Vũ Đình Doanh

21/04/2008

6A

Nam

0398452927

 

14

5171

Vũ Thùy Dung

01/03/2008

6A

Nữ

0982077185

 

15

5175

Vũ Thị Thùy Dung

08/06/2008

6A

Nữ

0379786318

 

16

5182

Vũ Thị Thùy Dung

25/12/2008

6C

Nữ

0377273056

 

17

5184

Phạm Tiến Dũng

14/05/2008

6B

Nam

 

 

18

5187

Vũ Tuấn Dũng

08/06/2008

6A

Nam

0342179202

 

19

5194

Nguyễn Việt Dũng

05/05/2008

6C

Nam

0989381043

 

20

5197

Vũ Đức Duy

03/11/2008

6C

Nam

0373756497

 

21

5200

Phạm Bình Dương

22/12/2008

6C

Nam

 

 

22

5204

Tạ Đông Dương

02/08/2008

6B

Nam

0346477545

 

23

5209

Đặng Vũ Hải Dương

22/12/2007

6C

Nam

0983408855

 

24

5212

Phạm Thị Thùy Dương

08/01/2008

6B

Nữ

0358551639

 

25

5215

Phạm Tuấn Dương

09/11/2008

6A

Nam

0335861240

 

26

5220

Vũ Trí Đại

06/05/2008

6B

Nam

0963919326

 

27

5223

Vũ Công Đạt

11/09/2008

6A

Nam

0136579312

 

28

5230

Đặng Minh Đăng

30/10/2008

6C

Nam

0865760097

 

29

5231

Nguyễn Đình Anh Đức

13/05/2008

6A

Nam

 

 

30

5238

Trần Thị Hương Giang

13/10/2008

6C

Nữ

0342832456

 

31

5240

Chu Thị Quỳnh Giang

14/01/2008

6B

Nữ

0345847513

 

32

5244

Chu Thị Thu Hà

27/05/2008

6B

Nữ

0354699401

 

33

5247

Mai Hồng Hạnh

13/09/2008

6A

Nữ

0358140952

 

34

5254

Vũ Mai Hằng

26/06/2008

6C

Nữ

 

 

35

5257

Vũ Đình Hiếu

17/10/2008

6C

Nam

0353418817

 

36

5259

Vũ Đình Hiếu

21/11/2008

6A

Nam

0965469343

 

37

5264

Lê Đức Hiếu

18/03/2008

6B

Nam

0345358260

 

38

5267

Đặng Trung Hiếu

05/08/2008

6A

Nam

0986192173

 

39

5271

Vũ Đình Hoàng

20/10/2008

6B

Nam

0972049818

 

40

5275

Vũ Việt Hoàng

30/07/2008

6A

Nam

0375176586

 

41

5279

Phạm Tiến Huân

19/04/2008

6A

Nam

0375570475

 

42

5283

Trần Thị Kim Huệ

04/02/2008

6B

Nữ

0328812641

 

43

5289

Nguyễn Đình Huy

20/04/2007

6C

Nam

0333709249

 

44

5291

Phạm Gia Huy

01/01/2008

6B

Nam

0931877156

 

45

5295

Đặng Quốc Huy

18/11/2008

6A

Nam

0397783251

 

46

5299

Lê Thị Hường

01/09/2008

6A

Nữ

0974889291

 

47

5303

Phạm Nam Khánh

15/12/2008

6B

Nam

0367247997

 

48

5307

Đặng Thị Ngọc Khánh

01/01/2008

6B

Nữ

0362275858

 

49

5312

Đặng Anh Kiệt

04/08/2008

6B

Nam

0974039783

 

50

5317

Đặng Quang Linh

12/03/2006

6C

Nam

 

 

51

5320

Vũ Thùy Linh

22/07/2008

6C

Nữ

0973543117

 

52

5323

Phạm Thị Thanh Loan

24/02/2008

6A

Nữ

0347949483

 

53

5331

Triệu Ngọc Mai

17/09/2008

6A

Nữ

0966774797

 

54

5337

Đào Thị Ngọc Mai

12/02/2008

6C

Nữ

0398902667

 

55

5340

Vũ Gia Minh

24/09/2008

6B

Nam

0383410550

 

56

5345

Phạm Xuân Minh

10/07/2008

6B

Nam

0977809001

 

57

5347

Nguyễn Quang Nam

25/11/2008

6A

Nam

 

 

58

5351

Vũ Thị Kim Ngân

07/05/2008

6A

Nữ

0978026062

 

59

5356

Trần Yến Nhi

20/02/2008

6B

Nữ

0973779918

 

60

5359

Phạm Vũ Hà Phương

22/7/2008

6A

Nữ

0368353573

 

61

5365

Phạm Mạnh Quân

01/01/1990

6B

Nam

0936986948

 

62

5367

Vũ Diễm Quỳnh

03/11/2008

6A

Nữ

0966960054

 

63

5372

Vũ Thị Quỳnh

03/05/2008

6B

Nữ

 

 

64

5375

Trần Thanh Quý

26/01/2008

6A

Nam

0385246720

 

65

5379

Chu Đăng Sơn

18/07/2008

6A

Nam

0378079104

 

66

5383

Đặng Thái Sơn

06/03/2007

6A

Nam

01673107078

 

67

5387

Vũ Văn Tâm

02/12/2008

6A

Nam

0982583424

 

68

5393

Vũ Thị Phương Thảo

25/03/2008

6C

Nữ

0345353820

 

69

5398

Đặng Đình Thắng

01/01/2008

6C

Nam

0936754709

 

70

5400

Phan Đình Thắng

19/06/2008

6B

Nam

 

 

71

5403

Vũ Đức Thắng

29/07/2008

6A

Nam

0332121711

 

72

5407

Vũ Văn Thắng

14/06/2008

6B

Nam

0775235999

 

73

5411

Vũ Đình Thi

11/11/2007

6C

Nam

0337489032

 

74

5413

Vũ Xuân Thiện

19/03/2008

6C

Nam

0345059784

 

75

5417

Vũ Thị Hoài Thương

16/09/2008

6C

Nữ

0379017636

 

76

5419

Vũ Thị Huyền Trang

11/03/2008

6C

Nữ

0984354470

 

77

5421

Nguyễn Thị Minh Trang

13/11/2008

6C

Nữ

0904114902

 

78

5424

Vũ Thu Trang

20/06/2008

6A

Nữ

0364287199

 

79

5428

Trần Đình Trung

14/11/2008

6B

Nam

0335622756

 

80

5431

Vũ Phú Trung

29/12/2008

6B

Nam

0969353552

 

81

5434

Đặng Lam Trường

17/11/2008

6C

Nam

0342748967

 

82

5438

Vũ Nam Trường

03/05/2008

6C

Nam

0339636584

 

83

5440

Vũ Quang Trường

27/02/2007

6B

Nam

0975506850

 

84

5443

Nguyễn Đình Tuấn

29/10/2008

6C

Nam

0968773525

 

85

5446

Phạm Huy Tùng

22/02/2008

6C

Nam

0357325393

 

86

5450

Vũ Hữu Tuyển

13/10/2008

6C

Nam

0632944741

 

87

5451

Nguyễn Thảo Uyên

18/04/2008

6B

Nữ

0386111958

 

88

5456

Vũ Quốc Việt

01/09/2008

6C

Nam

0397608850

 

89

5457

Vũ Thị Hải Yến

28/01/2008

6A

Nữ

0962079220

 

Khối 7

HỘI ĐỒNG COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Khối 8

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Giới tính

Điện thoại

Ghi chú

1

5119

Vũ Thị Huyền Anh

14/05/2007

7A

Nữ

0983747945

 

2

5123

Vũ Lan Anh

02/09/2007

7A

Nữ

0359281016

 

3

5128

Phạm Phương Anh

22/03/2007

7A

Nữ

0948084742

 

4

5133

Vũ Quỳnh Anh

10/06/2007

7B

Nữ

0166544376

 

5

5137

Phạm Hà Quỳnh Anh

09/07/2007

7B

Nữ

01659987394

 

6

5141

Đặng Thị Quỳnh Anh

08/10/2007

7B

Nữ

01646178187

 

7

5144

Phạm Tuấn Anh

08/08/2007

7B

Nam

01698868561

 

8

5150

Phạm Tuấn Anh

20/09/2007

7C

Nam

0128254242

 

9

5154

Trần Thị Vân Anh

09/10/2007

7C

Nữ

01655847215

 

10

5157

Đỗ Thị Ngọc Ánh

21/07/2007

7C

Nữ

0961572283

 

11

5162

Trần Quốc Bảo

25/09/2007

7C

Nam

01686286370

 

12

5166

Phạm Ngọc Băng Băng

29/09/2007

7C

Nữ

0989062301

 

13

5168

Phạm Chí Bình

26/08/2007

7A

Nam

0397010500

 

14

5172

Vũ Khánh Bình

05/05/2007

7A

Nữ

0971225888

 

15

5176

Phạm Thanh Bình

26/11/2007

7A

Nam

0976940550

 

16

5179

Vũ Quỳnh Chi

31/10/2007

7A

Nữ

0382639818

 

17

7096

Nghiêm Quỳnh Chi

19/10/2007

7B

Nữ

0973026648

 

18

5185

Vũ Thị Chinh

22/05/2007

7B

Nữ

0969769710

 

19

5189

Phạm Huy Chính

15/12/2007

7B

Nam

01666949809

 

20

5193

Chu Thị Dịu

02/01/2007

7B

Nữ

01674954368

 

21

5198

Lê Thị Thùy Dung

08/08/2007

7C

Nữ

0986298480

 

22

5201

Nguyễn Đình Duy

01/07/2007

7C

Nam

0978389836

 

23

5203

Nguyễn Đức Dương

23/02/2007

7A

Nam

01233704179

 

24

5207

Vũ Minh Dương

08/12/2007

7A

Nam

0914637017

 

25

5211

Vũ Phạm Ngọc Dương

09/09/2007

7A

Nữ

0979068306

 

26

5216

Phạm Lê Thùy Dương

28/05/2007

7A

Nữ

0377260152

 

27

5219

Lê Tiến Đạt

25/08/2007

7A

Nam

0362460394

 

28

5224

Nguyễn Tiến Đạt

15/11/2007

7A

Nam

0386417903

 

29

5227

Nguyễn Hữu Đức

01/11/2007

7A

Nam

0986015630

 

30

5233

Chu Minh Đức

04/02/2007

7B

Nam

01675707672

 

31

5235

Trần Xuân Đức

13/11/2007

7B

Nam

01685594466

 

32

5241

Chu Minh Hà

18/01/2007

7B

Nữ

01695300939

 

33

5245

Phạm Thị Hà

22/05/2007

7B

Nữ

0985921626

 

34

5248

Nguyễn Thị Hạnh

20/08/2007

7B

Nữ

0978363088

 

35

5253

Phạm Thị Minh Hằng

20/11/2007

7B

Nữ

01654046301

 

36

5255

Hứa Thị Bảo Hân

08/08/2007

7A

Nữ

0913186675

 

37

5261

Phạm Thị Thanh Hiền

29/01/2007

7B

Nữ

0975888490

 

38

5265

Phạm Thu Hiền

11/12/2007

7B

Nữ

01643380140

 

39

5269

Trần Minh Hiếu

09/07/2007

7B

Nam

0974817615

 

40

5272

Vũ Minh Hiếu

20/05/2007

7B

Nam

0976741395

 

41

5278

Vũ Ngọc Hiệu

19/06/2007

7C

Nam

01644306068

 

42

5282

Phạm Thị Huệ

18/03/2007

7C

Nữ

0963285864

 

43

5286

Đặng Gia Huy

03/02/2007

7C

Nam

01675546368

 

44

5290

Phạm Tuấn Huy

09/05/2007

7C

Nam

0974096883

 

45

5294

Phùng Khánh Huyền

01/11/2007

7C

Nữ

01672796302

 

46

5297

Đặng Thị Thanh Huyền

09/08/2007

7C

Nữ

01695813005

 

47

5302

Trần Thị Huyền

26/01/2007

7C

Nữ

0977194286

 

48

5304

Phạm Quang Hưng

26/09/2007

7B

Nam

0904652652

 

49

5310

Vũ Thị Lan Hương

11/01/2007

7C

Nữ

0902637308

 

50

5314

Nguyễn Quỳnh Hương

18/09/2007

7C

Nữ

01635194491

 

51

5318

Vũ Ngọc Khôi

28/11/2006

7C

Nam

01677451058

 

52

5321

Vũ Phú Kiên

29/10/2007

7C

Nam

01663769505

 

53

5326

Đặng Thu Lan

06/02/2007

7C

Nữ

0949883732

 

54

5329

Phạm Thị Khánh Linh

08/11/2007

7C

Nữ

01695274400

 

55

5332

Vũ Thị Mai Linh

03/06/2007

7A

Nữ

0975762185

 

56

5335

Đặng Thùy Linh

23/11/2007

7A

Nữ

0386483187

 

57

5339

Dương Thị Thùy Linh

24/07/2007

7A

Nữ

0339100239

 

58

5343

Phạm Thị Bích Loan

24/07/2007

7A

Nữ

0904107631

 

59

5348

Vũ Đình Long

09/08/2007

7A

Nam

0359315933

 

60

5352

Phạm Đức Lượng

11/03/2007

7A

Nam

0393460305

 

61

5357

Đặng Thanh Mai

02/04/2007

7C

Nữ

0972274420

 

62

5361

Phạm Bảo Minh

15/07/2007

7C

Nam

0982321716

 

63

5363

Phạm Đức Minh

14/11/2007

7A

Nam

0962136859

 

64

5370

Phạm Thị Huyền My

13/01/2007

7C

Nữ

01653510131

 

65

5374

Phạm Thị Trà My

10/09/2007

7C

Nữ

0982130850

 

66

5376

Phạm Hải Nam

09/01/2007

7A

Nam

0977809160

 

67

5381

Đinh Hữu Nam

06/10/2007

7C

Nam

01678575852

 

68

5386

Phạm Thị Kim Ngân

28/12/2007

7C

Nữ

01679614021

 

69

5390

Trần Thị Kim Ngân

29/11/2007

7C

Nữ

0963654173

 

70

5391

Đặng Hữu Nguyên

20/04/2007

7B

Nam

01668596579

 

71

5395

Đặng Văn Nguyên

09/08/2007

7B

Nam

0974594718

 

72

5401

Đặng Ánh Nguyệt

15/11/2007

7C

Nữ

0987673119

 

73

5404

Đặng Thiện Nhân

05/10/2007

7A

Nam

0378600867

 

74

5406

Vũ Đào Yến Nhi

12/11/2007

7A

Nữ

0986964915

 

75

5409

Lê Vũ Yến Nhi

03/10/2007

7A

Nữ

0337623337

 

76

5412

Vũ Hà Phương

08/09/2007

7A

Nữ

0355030436

 

77

5415

Trần Thị Phương

18/10/2007

7A

Nữ

0332349170

 

78

5420

Nguyễn Viết Quang

28/07/2007

7C

Nam

0978248674

 

79

5422

Vũ Thị Hồng Quyên

04/10/2007

7C

Nữ

0973126707

 

80

5425

Vũ Phương Quỳnh

27/09/2007

7A

Nữ

0987778913

 

81

5427

Phạm Tuấn Tài

04/10/2007

7A

Nam

0943727726

 

82

5430

Vũ Thị Phương Thảo

15/12/2007

7A

Nữ

0366648946

 

83

5433

Tạ Hoài Thu

24/04/2007

7A

Nữ

0967473883

 

84

5436

Vũ Khánh Anh Thư

08/11/2007

7A

Nữ

0368653038

 

85

5439

Phạm Anh Tiến

25/07/2007

7A

Nam

0338443937

 

86

5444

Tạ Quỳnh Trang

03/11/2007

7C

Nữ

01225249386

 

87

5447

Lê Thị Quỳnh Trang

09/04/2007

7C

Nữ

01649395009

 

88

5449

Vũ Thùy Trang

25/12/2007

7B

Nữ

01683771409

 

89

5452

Cao Đặng Thùy Trang

23/03/2007

7B

Nữ

0978177483

 

90

5454

Phan Thị Thuỳ Trang

05/09/2007

7B

Nữ

0915813277

 

91

5459

Nguyễn Minh Triết

26/09/2007

7B

Nam

0169429515

 

92

5461

Trần Đình Trung

30/07/2007

7B

Nam

01659377925

 

93

5464

Vũ Tuấn Tú

29/11/2007

7B

Nam

01643346208

 

94

5465

Vũ Phạm Văn Tú

22/10/2007

7B

Nam

0948085213

 

95

5468

Hà Đình Tuấn

11/08/2007

7B

Nam

0866520976

 

96

5469

Vũ Quỳnh Uyên

22/05/2007

7B

Nữ

01648976938

 

97

5471

Nguyễn Lê Thảo Uyên

15/10/2007

7B

Nữ

0978031923

 

98

5473

Nguyễn Thu Uyên

14/09/2007

7B

Nữ

01675694012

 

99

5475

Vũ Thị Thu Uyên

08/02/2007

7B

Nữ

0916111549

 

100

5476

Nguyễn Phúc Văn

16/10/2007

7B

Nam

0961798346

 

101

5477

Phạm Quốc Việt

01/09/2007

7C

Nam

01645250313

 

102

5478

Vũ Viết Việt

16/08/2007

7C

Nam

016669395850

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khung thời gian làm bài trắc nghiệm online theo đề chung của PGD * Mục đích - Tạo cơ hội cho học sinh ôn tập và thực hành các kiến thức đã học; - Thu hút học sinh vào hoạt động học tập l ... Cập nhật lúc : 12 giờ 35 phút - Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2020 ... Cập nhật lúc : 7 giờ 26 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng, tránh dịch viêm phổi cấp lây lan ... Cập nhật lúc : 13 giờ 56 phút - Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Chiều 16,17 tháng 11 năm 2018 nhà trường sẽ tổ chức thi khảo sát giữa kì để đánh giá năng lực học sinh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 25 phút - Ngày 14 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Ngày 19 và 20 tháng 9 trường THCS Tân Việt đã tổ chức thi khảo sát 3 môn Toán, Văn, Anh theo đề chung của huyện ... Cập nhật lúc : 21 giờ 25 phút - Ngày 30 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Ngày 18, 19/9 trường THCS Tân Việt tiến hành khảo sát đầu năm đối với 3 môn Toán, Văn, Anh theo đè chung của PGD ... Cập nhật lúc : 7 giờ 59 phút - Ngày 14 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018 trường THCS Tân Việt tiến hành dự giờ phân loại GV đầu năm ... Cập nhật lúc : 22 giờ 35 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Hoà chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 73 năm cách mạng tháng ... Cập nhật lúc : 20 giờ 17 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN HÈ 2018 Thời gian: 7h30 ngày 24/8/2018 (01 ngày) Địa điểm: THCS Vũ Hữu (Khi đi tập huấn các đ/c mang theo máy tính, bút, sổ ghi chép để ph ... Cập nhật lúc : 15 giờ 29 phút - Ngày 20 tháng 8 năm 2018
Xem chi tiết
Từ ngày 19/12/2017 đến 21/12/2017 nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra học kì I trong đó 3 môn Toán, Văn, Anh sẽ làm bài theo đề chung của PGD, các môn còn lại sẽ làm theo đề của nhà trường. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 55 phút - Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
1234567
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG trường THCS 2015-2016
Đề thi HSG trường THCS 2015-2016
Đề thi HSG Huyện Bình Giang năm 2014-2015 vòng 1
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung ôn tập môn Vật lí 9
Nội dung ôn tập môn Vật lí 7
Nội dung ôn tập môn Toán 9 - trong thời gian nghỉ phòng dịch
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 - lần 2 trong thời gian nghỉ phòng dịch
Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Hóa học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Sinh học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Địa lí lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Toán lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Toán lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Anh lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
12345678910