PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
Video hướng dẫn Đăng nhập

Khối 8

HỘI ĐỒNG COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Giới tính

Điện thoại

Ghi chú

1

5120

Vũ Hoài An

22/07/2006

8A

Nam

0988179725

 

2

5124

Lê Thị An

04/09/2006

8A

Nữ

0974109495

 

3

5129

Trần Thị An

29/06/2006

8A

Nữ

0396327651

 

4

5134

Vũ Văn An

02/11/2006

8B

Nam

01682984537

 

5

5136

Trần Hải Anh

09/06/2006

8A

Nam

0972230845

 

6

5139

Nguyễn Hoàng Anh

12/11/2006

8A

Nam

0977438027

 

7

5145

Phạm Lan Anh

10/05/2006

8B

Nữ

0985870306

 

8

5148

Vũ Ngọc Anh

27/03/2006

8B

Nam

01642558912

 

9

5152

Vũ Quỳnh Anh

09/09/2006

8A

Nữ

0977993205

 

10

5158

Phạm Thị Tâm Anh

23/03/2006

8C

Nữ

0988206121

 

11

5159

Nguyễn Thị Vân Anh

15/04/2006

8B

Nữ

0904114902

 

12

5165

Trần Thị Việt Anh

16/05/2006

8B

Nữ

01678103177

 

13

5169

Đặng Ngọc Ánh

26/06/2006

8A

Nữ

0399932083

 

14

5174

Vũ Ngọc Ánh

18/07/2006

8B

Nữ

01276804226

 

15

5178

Vũ Thị Mai Chi

03/07/2006

8C

Nữ

0919645456

 

16

5180

Hà Đình Chiến

05/01/2006

8A

Nam

0866520976

 

17

5183

Vũ Thị Kiều Chinh

18/06/2006

8A

Nữ

0362257204

 

18

5190

Chu Đăng Chuyển

16/08/2006

8C

Nam

0978022669

 

19

5191

Vũ Công Cường

15/05/2006

8A

Nam

0327853798

 

20

5196

Trần Hùng Cường

05/02/2006

8B

Nam

01655847215

 

21

5202

Nguyễn Mạnh Cường

20/10/2006

8C

Nam

0989147886

 

22

5206

Vũ Kiều Diễm

28/06/2006

8C

Nữ

01654290506

 

23

5210

Phạm Thị Thu Dịu

10/06/2006

8C

Nữ

0987091583

 

24

5217

Vũ Hải Dương

13/12/2006

8A

Nam

0986124659

 

25

5222

Phạm Tùng Dương

08/05/2006

8C

Nam

0995907313

 

26

5226

Nguyễn Mạnh Đạt

03/09/2005

8B

Nam

0987118617

 

27

5228

Đỗ Tiến Đạt

07/05/2006

8A

Nam

0384692349

 

28

5232

Phan Hải Đăng

17/09/2006

8A

Nam

0376340863

 

29

5236

Phạm Nhật Hải Đăng

01/11/2006

8B

Nam

0969111580

 

30

5239

Nguyễn Đình Đức

04/02/2006

8A

Nam

0983741984

 

31

5246

Vũ Đình Đức

10/01/2006

8C

Nam

01698602431

 

32

5249

Nguyễn Tài Đức

16/07/2006

8B

Nam

0888257575

 

33

5251

Đào Trường Giang

28/08/2006

8A

Nam

0975694922

 

34

5258

Chu Văn Giang

12/11/2006

8C

Nam

0869976284

 

35

5262

Vũ Đình Hải

11/08/2006

8C

Nam

01679081077

 

36

5263

Vũ Thị Hồng Hạnh

01/09/2006

8A

Nữ

0327976977

 

37

5268

Đặng Thị Hạnh

09/08/2006

8A

Nữ

0936754709

 

38

5274

Vũ Anh Hào

25/10/2006

8C

Nam

0986689409

 

39

5276

Trần Thị Thanh Thanh Hằng

21/05/2006

8A

Nữ

0356329643

 

40

5280

Vũ Thị Thu Hằng

26/12/2006

8A

Nữ

0978244527

 

41

5284

Vũ Thị Cẩm Hiên

21/05/2006

8B

Nữ

01647433027

 

42

5288

Chu Thị Hiên

09/11/2006

8B

Nữ

01678575578

 

43

5292

Phạm Văn Hiệp

14/09/2006

8B

Nam

01668353532

 

44

5298

Trần Đình Hiếu

15/09/2006

8C

Nam

0978122976

 

45

5300

Vũ Đức Hiếu

10/01/2006

8A

Nam

0345353820

 

46

5305

Đặng Minh Hiếu

13/05/2006

8B

Nam

0974506936

 

47

5308

Vũ Minh Hiếu

06/09/2006

8B

Nam

01639782495

 

48

5313

Phạm Trung Hiếu

06/09/2006

8B

Nam

0166936327

 

49

5315

Phạm Xuân Hiếu

27/10/2006

8A

Nam

0379002578

 

50

5322

Vũ Hoàng Huân

31/03/2006

8C

Nam

01643546917

 

51

5324

Vũ Thị Hồng Huế

25/07/2006

8A

Nữ

0398794551

 

52

5330

Vũ Hoàng Huy

13/10/2006

8C

Nam

0984701187

 

53

5333

Nghiêm Văn Huy

05/06/2006

8B

Nam

0969573833

 

54

5338

Vũ Thanh Huyền

23/09/2006

8C

Nữ

01669932482

 

55

5342

Lê Duy Khoa

23/11/2006

8C

Nam

0988931073

 

56

5346

Trần Đình Khoa

07/09/2006

8B

Nam

0985137816

 

57

5350

Phạm Quang Linh

31/01/2006

8B

Nam

0974748356

 

58

5354

Phạm Thành Long

20/11/2006

8B

Nam

0966152263

 

59

5358

Phan Việt Long

31/10/1990

8C

Nam

0985849113

 

60

5362

Nguyễn Thị Cẩm Ly

17/04/2006

8C

Nữ

0949800681

 

61

5366

Vũ Thị Hiền Mai

04/09/2005

8C

Nữ

01636394588

 

62

5369

Vũ Thanh Mai

04/12/2006

8B

Nữ

01215378850

 

63

5371

Phạm Hoàng Minh

15/11/2006

8A

Nam

0358615080

 

64

5377

Đỗ Văn Hoàng Nam

01/05/2006

8B

Nam

0976682731

 

65

5382

Vũ Ánh Ngọc

18/07/2006

8C

Nữ

01276804226

 

66

5385

Vũ Cao Nguyên

19/08/2005

8B

Nam

01646030845

 

67

5388

Vũ Trung Nguyên

26/06/2006

8A

Nam

0345364494

 

68

5394

Nguyễn Đình Nhật

05/05/2006

8C

Nam

0905694618

 

69

5396

Vũ Cẩm Nhung

27/02/2006

8B

Nữ

01694781366

 

70

5402

Phạm Huy Phong

04/12/2006

8C

Nam

0946505451

 

71

5405

Vũ Bá Phước

06/10/2006

8C

Nam

0342209239

 

72

5408

Vũ Huy Sinh

14/04/2005

8B

Nam

01653250763

 

73

5410

Vũ Hồng Sơn

21/07/2006

8A

Nam

0343547791

 

74

5414

Đặng Hữu Sơn

02/06/2006

8C

Nam

0982774763

 

75

5416

Đặng Hữu Thái

08/10/2006

8B

Nam

01676147050

 

76

5418

Phạm Văn Thành

26/06/2006

8B

Nam

01698176180

 

77

5423

Phạmt.Phương Thảo

01/01/2006

8C

Nữ

0976948724

 

78

5426

Vũ Thị Phương Thảo

04/08/2006

8B

Nữ

0978838710

 

79

5429

Vũ Thị Thanh Thảo

17/09/2006

8C

Nữ

0936977582

 

80

5432

Lê Vi Thảo

16/08/2006

8C

Nữ

01653231858

 

81

5435

Vũ Ngọc Thắng

17/05/2006

8C

Nam

01256987366

 

82

5441

Đặng Hữu Thịnh

08/10/2006

8C

Nam

01676147050

 

83

5442

Trần Thị Thơm

08/07/2006

8B

Nữ

0971598412

 

84

5445

Vũ Huy Tiến

22/08/2006

8A

Nam

0387177973

 

85

5448

Nguyễn Mạnh Tiến

23/10/2006

8A

Nam

0345005681

 

86

5453

Phạm Hương Trà

20/08/2005

8C

Nữ

0345053028

 

87

5455

Phạm Huyền Trang

13/06/2006

8B

Nữ

0904317226

 

88

5458

Trần Thị Trang

30/06/2006

8A

Nữ

0972647749

 

89

5460

Nguyễn Xuân Trường

05/01/2005

8A

Nam

0966914570

 

90

5463

Phạm Thị Phương Uyên

18/01/2006

8A

Nữ

0971488481

 

91

5466

Vũ Hồng Văn

08/09/2005

8B

Nam

01638094575

 

92

5467

Phạm Thị Vân

09/04/2006

8A

Nữ

0976166081

 

93

5470

Nguyễn Khánh Vy

13/06/2006

8C

Nữ

0989381043

 

94

5472

Vũ Hải Yến

07/04/2006

8B

Nữ

01643184939

 

95

5474

Chu Thị Hải Yến

07/04/2006

8C

Nữ

0989032775

 

Khối 9

HỘI ĐỒNG COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Giới tính

Điện thoại

Ghi chú

1

5121

Nguyễn Duy An

05/02/2005

9B

Nam

0978026015

 

2

5125

Nguyễn Thành An

17/11/2005

9B

Nam

0965460776

 

3

5130

Phạm Văn An

10/02/2005

9A

Nam

0782290353

 

4

5131

Phạm Đức Anh

27/07/2005

9A

Nam

01685120716

 

5

5138

Phạm Huy Anh

12/08/2005

9B

Nam

0985921626

 

6

5140

Vũ Thị Mai Anh

24/03/2005

9A

Nữ

0979632747

 

7

5146

Vũ Duy Trung Anh

14/12/2005

9B

Nam

0338695999

 

8

5149

Phạm Vân Anh

01/06/2005

9B

Nữ

0388559543

 

9

5153

Vũ Vân Anh

12/03/2005

9A

Nữ

0368070097

 

10

5155

Vũ Công Bảo

21/05/2004

9A

Nam

0982642795

 

11

5160

Phạm Xuân Chuẩn

26/08/2005

9B

Nam

0345124526

 

12

5163

Vũ Đức Dũng

09/12/2005

9A

Nam

0966109105

 

13

5170

Trần Trung Dũng

17/09/2005

9A

Nam

0353281245

 

14

5173

Nguyễn Hồng Duy

06/11/2005

9A

Nam

0971040728

 

15

5177

Vũ Phúc Hồng Duy

08/06/2005

9B

Nam

0382413080

 

16

5181

Phạm Văn Duy

21/08/2005

9B

Nam

0389314872

 

17

5186

Vũ Viết Duy

11/09/2005

9B

Nam

0373201587

 

18

5188

Vũ Thuỳ Dương

20/12/2005

9A

Nữ

0369005355

 

19

5192

Trần Đình Tiến Đạt

29/09/2005

9A

Nam

0335622786

 

20

5195

Lê Hải Đăng

27/10/2005

9A

Nam

0968393927

 

21

5199

Vũ Văn Đức

12/10/2005

9A

Nam

0775235555

 

22

5205

Vũ Hương Giang

29/07/2005

9B

Nữ

0369454032

 

23

5208

Vũ Thị Hương Giang

05/09/2005

9A

Nữ

0387476288

 

24

5213

Vũ Mạnh Hà

03/12/2005

9B

Nam

082342242

 

25

5218

Đặng Hữu Nam Hải

29/01/2005

9B

Nam

0974506936

 

26

5221

Lê Thị Hải

12/05/2005

9B

Nữ

0963662898

 

27

5225

Phan Đình Hậu

05/02/2005

9A

Nam

0963932120

 

28

5229

Tạ Khánh Hiền

28/11/2005

9A

Nữ

0966167645

 

29

5234

Phạm Minh Hiếu

22/09/2005

9B

Nam

0948084742

 

30

5237

Đặng Huy Hiệu

14/01/2005

9B

Nam

0369036374

 

31

5242

Vũ Xuân Hiệu

18/03/2005

9B

Nam

0965778038

 

32

5243

Nguyễn Duy Hoàng

30/10/2005

9A

Nam

0968197985

 

33

5250

Vũ Thị Hồng

23/09/2005

9B

Nữ

0976292132

 

34

5252

Nguyễn Thị Kim Huệ

02/04/2005

9A

Nữ

0338450582

 

35

5256

Vũ Đức Hùng

09/12/2005

9A

Nam

0966109105

 

36

5260

Vũ Mạnh Hùng

04/11/2005

9A

Nam

0382263892

 

37

5266

Vũ Thị Huyền

16/12/2005

9B

Nữ

0942560169

 

38

5270

Vũ Phúc Khanh

22/02/2005

9B

Nam

0354311086

 

39

5273

Vũ Quang Khánh

02/09/2005

9B

Nam

0367451284

 

40

5277

Vũ Mạc Phúc Lê

05/11/2005

9A

Nam

0982172092

 

41

5281

Vũ Phương Linh

25/10/2005

9A

Nữ

0964062558

 

42

5285

Vũ Mạc Phúc Lợi

05/11/2005

9B

Nam

0326317073

 

43

5287

Chu Thị Cẩm Ly

07/03/2005

9A

Nữ

0368586824

 

44

5293

Phạm Thị Ngọc Mai

10/08/2005

9B

Nữ

0978354955

 

45

5296

Vũ Huy Mạnh

16/12/2005

9A

Nam

0398322509

 

46

5301

Nguyễn Phương Mỹ

21/07/2005

9B

Nữ

0974087762

 

47

5306

Vũ Thị Na

30/07/2005

9B

Nữ

0976265416

 

48

5309

Vũ Hoài Nam

06/08/2005

9B

Nam

0398560372

 

49

5311

Đặng Thị Minh Ngọc

11/12/2005

9A

Nữ

0383989657

 

50

5316

Phạm Thị Hồng Nhung

14/04/2005

9A

Nữ

0372155223

 

51

5319

Vũ Viết Phúc

05/12/2005

9A

Nam

0962529646

 

52

5325

Phạm Thị Mai Phương

17/03/2005

9B

Nữ

0979409205

 

53

5328

Đặng Anh Quân

22/08/2005

9B

Nam

037961575

 

54

5334

Vũ Văn Quân

09/06/2005

9B

Nam

0358564626

 

55

5336

Nguyễn Mạnh Quỳnh

09/10/2004

9A

Nam

0369416081

 

56

5341

Phạm Huy Thành

18/09/2004

9B

Nam

0984042385

 

57

5344

Vũ Phúc Thành

12/09/2005

9A

Nam

0987711951

 

58

5349

Phạm Nguyên Thảo

06/07/2005

9A

Nữ

0389172914

 

59

5353

Vũ Thị Thoan

30/05/2005

9A

Nữ

0968331337

 

60

5355

Đỗ Hoài Thu

08/06/2005

9A

Nữ

0972378604

 

61

5360

Vũ Thị Phương Thuỳ

30/01/2005

9B

Nữ

0335305983

 

62

5364

Lê Anh Tiến

02/06/2005

9A

Nam

0978663343

 

63

5368

Đặng Huyền Trang

11/11/2005

9A

Nữ

0966025699

 

64

5373

Trần Thị Huyền Trang

27/11/2005

9B

Nữ

0826719372

 

65

5378

Vũ Công Tuấn

29/08/2005

9B

Nam

0976265416

 

66

5380

Nguyễn Đình Tuấn

01/02/2005

9B

Nam

0973126340

 

67

5384

Chu Đăng Tùng

01/07/2005

9A

Nam

0398587364

 

68

5389

Ngô Thị Thu Uyên

29/12/2005

9A

Nữ

0886397336

 

69

5392

Phạm Tố Uyên

27/04/2005

9B

Nữ

0355970284

 

70

5397

Phạm Thị Tố Uyên

25/02/2005

9B

Nữ

0396330698

 

71

5399

Lê Vũ Hà Vi

13/12/2005

9A

Nữ

0337623337

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Số báo danh các khối lớp để thi trắc nghiệm online ( Các em học sinh lấy SBD để điền vào thông tin bài thi) ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Khung thời gian làm bài trắc nghiệm online theo đề chung của PGD từ ngày 23/3 ... Cập nhật lúc : 19 giờ 58 phút - Ngày 22 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Khung thời gian làm bài trắc nghiệm online theo đề chung của PGD * Mục đích - Tạo cơ hội cho học sinh ôn tập và thực hành các kiến thức đã học; - Thu hút học sinh vào hoạt động học tập l ... Cập nhật lúc : 12 giờ 35 phút - Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2020 ... Cập nhật lúc : 7 giờ 26 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng, tránh dịch viêm phổi cấp lây lan ... Cập nhật lúc : 13 giờ 56 phút - Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Chiều 16,17 tháng 11 năm 2018 nhà trường sẽ tổ chức thi khảo sát giữa kì để đánh giá năng lực học sinh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 25 phút - Ngày 14 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Ngày 19 và 20 tháng 9 trường THCS Tân Việt đã tổ chức thi khảo sát 3 môn Toán, Văn, Anh theo đề chung của huyện ... Cập nhật lúc : 21 giờ 25 phút - Ngày 30 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Ngày 18, 19/9 trường THCS Tân Việt tiến hành khảo sát đầu năm đối với 3 môn Toán, Văn, Anh theo đè chung của PGD ... Cập nhật lúc : 7 giờ 59 phút - Ngày 14 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018 trường THCS Tân Việt tiến hành dự giờ phân loại GV đầu năm ... Cập nhật lúc : 22 giờ 35 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Hoà chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 73 năm cách mạng tháng ... Cập nhật lúc : 20 giờ 17 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
1234567
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG trường THCS 2015-2016
Đề thi HSG trường THCS 2015-2016
Đề thi HSG Huyện Bình Giang năm 2014-2015 vòng 1
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung ôn tập môn Vật lí 9
Nội dung ôn tập môn Vật lí 7
Nội dung ôn tập môn Toán 9 - trong thời gian nghỉ phòng dịch
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 - lần 2 trong thời gian nghỉ phòng dịch
Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Hóa học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Sinh học lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Địa lí lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 9 - trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Toán lớp 8 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Toán lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Ngữ Văn lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
Nội dung ôn tập môn Anh lớp 7 - lần 2 trong thời gian nghỉ học phòng bệnh
12345678910